Om te weten

Plaatsing op begraafplaats of crematorium

Aan het plaatsen van een urn op een begraafplaats of crematorium zijn regels gebonden. Zo is er een vergunning nodig en moet die eerst aangevraagd worden bij gemeente of beheerder. Dan zijn er de voorwaarden waaraan een urn en het plaatsen daarvan moeten voldoen. Nederland telt ruim 4000 begraafplaatsen en bijna 80 crematoria. Vele daarvan hebben hun eigen regelgeving.

Wij adviseren eerst onderzoek te (laten) doen naar de mogelijkheden en voorwaarden voor het plaatsen van de urn op de begraafplaats of het crematorium en daarna de urn bij ons te bestellen.

De snelste manier om hier inzicht in te krijgen is via internet of in direct contact met de gemeentelijke dienst of beheerder.

Plaatsing van een urn in een urnenmuur

Voor het plaatsen van een urn in een urnenmuur zijn geen speciale voorzieningen nodig, behalve de vergunning. Je kunt aan de beheerder van de begraafplaats of het crematorium vragen hoe het plaatsen in zijn werk gaat. In de regel zal een medewerker en of de uitvaartondernemer dit begeleiden.

Inrichten van een plaats op een urnenveld

Bij het plaatsen van een urn op de grond komt wat meer kijken. Er kan een fundering verlangd worden om verzakking te voorkomen en als het een kavel betreft ter grootte van een half graf zijn er ook nog voorwaarden verbonden aan de gehele inrichting daarvan. De uitvoering daarvan wordt gedaan door gespecialiseerde bedrijven.

Urnenveld –weide of tuin

Er zijn verschillende benamingen voor een urnenveld, soms wordt -veld vervangen door -weide, -akker of -tuin. Het gaat hierbij altijd om een speciaal voor urnen ingericht (deel) van het terrein. De wat oudere urnenvelden zijn vaak nog opgezet vanuit de gedachte hoe een begraafplaats moet zijn: paden met daaraan in slagorde de kavels in duidelijke kaders. Bij nieuwere terreinen wordt meer variatie en fantasie toegepast. Slingerpaden, gazons waarover je tussen de urnen doorloopt of ecologische stroken met verscholen plekjes voor de urnen en het uitstrooien van de as.