Monum

Wat bij begraven niet mogelijk is kan juist wel bij cremeren. Je mag zelf bepalen wat er met jouw as gaat gebeuren of je mag die keuze maken voor de as van een geliefde of verwante. Daarbij heb je heel veel vrijheid. Wil je de as dichtbij of wat op afstand. Delen met je naasten. Bewaren voor korte of langere tijd. Uit deze keuzes haalt Monum de inspiratie voor het ontwerpen van een urn.

Oorsprong van Monum

“Rouw is heel persoonlijk en kent vele stadia. Uit eigen ervaring weet ik dat het bewaren van de as heeft bijgedragen aan het verwerken van de dood van mijn vader. Net als bij een graf had de urn een tastbare functie, om bij stil te staan en voor het gevoel van verbondenheid. In het begin was dit heel sterk aanwezig maar na geruime tijd diende zich als vanzelf aan dat het tijd was om ook afscheid te nemen van de as. Het had z’n plaats gekregen. In klein familieverband hebben we de as van mijn vader teruggebracht naar het prachtige coulissenlandschap nabij Winterswijk, zijn geboortegrond”.

“Daar stond ik dan, met een aluminium bus in m’n handen waar letterlijk de ziel uit was en met een vorm die je zonder die ziel niet in je omgeving meer wilt hebben. Dit was het moment waarop Monum geboren werd. Vanuit deze persoonlijke ervaring bedenk ik en maak ik urnen. Urnen als onderdeel van de rouw op weg naar het aanvaarden en het loslaten. Urnen die een plaats hebben in je leven, die je hergebruikt en doorgeeft aan volgende generaties”.

Duurzaam

We kijken op twee manieren naar duurzaam. Voor nu kiezen we voor materialen, technieken en productie die de aarde zo min mogelijk belasten. Zo komen de mineralen van de Urn T’errazzo uit noord en midden Europa, is de cementgebonden mineralenmix voor de Urn S’tone cradle to cradle gecertificeerd en is voor de winning van het bamboe geen roofbouw of belastende landbouwmethode nodig.

De productie van de urnen vindt in Nederland plaats. Zo houden we de afstanden klein en kunnen we vertrouwen op de voor ons bekende en gewenste arbeidsomstandigheden.

Onze andere blik op duurzaam richt zich op een lang gebruik van de urn. Vaak wordt na verloop van tijd de urn met de as weggegooid. Urnen van Monum zijn ontwikkeld met het oog op hergebruik. Zo is Urn S’tone speciaal ontwikkeld voor tuin, terras en begraafplaats. Deze urn kan generaties mee en biedt de mogelijkheid voor meerdere asvolumes; een familieurn, vergelijkbaar met de traditie van een familiegraf, die aan de opvolgende generaties kan worden doorgegeven.

Urn B’amboo vindt door materiaal en formaat makkelijk een plekje in huis. Wanneer de as uitgestrooid is kun je er nog jarenlang kleine aandenken in bewaren.

Monum
Urnen voor jouw stijl van leven

Olaf Wiggers