Auteurs en Modelrecht

Tekst en foto’s van deze website zijn eigendom van Olaf Wiggers en zijn auteursrechtelijk beschermd. Overname en publicatie, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend na toestemming door Olaf Wiggers onder vermelding van bron.

Het logo Monum en de modellen van de urnen: Urn B’amboo, Urn S’tone en Urn T’erazzo zijn eigendom van en gedeponeerd door Olaf Wiggers bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), depotnummer 1309499, 85871-01-02-03-04-05.